Förvärva, Förädla, Förvalta

 

Att förvalta bostäder och bra näringslokaler är ett ansvarsfullt uppdrag. Därför ställer vi på Mqvist höga krav på oss själva och våra leverantörer. Allt för att du som hyr av oss ska få så bra boendeförhållanden som möjligt eller så bra förutsättningar för just din verksamhet.

Vi ser till att underhålla och förbättra våra fastigheter regelbundet för att upprätthålla den höga standard som vi och våra hyresgäster vill ha. Vårt långsiktiga engagemang och inställning till hög kvalitet, teknologi, miljö och effektiv förvaltning skapar möjlighet att kontinuerligt förvärva nya fastigheter.

Mqvist är ett familjeägt företag som förvärvar, förädlar och förvaltar hyresfastigheter med bra läge och potential. Vi fokuserar framför allt på lägen med bra kommunikation, utbud och trygghetskänsla.

Vi som jobbar på Mqvist

Daniel Rydström – VD/lokalansvarig

daniel@mqvist.com

Marie Erikson Edman – Ekonomi/lägenhetsansvarig

Björn Apell – Fastighetsskötare

Milorad Berendika – Fastighetsskötare